Dikatakan bahawa jumlah mahar yang tinggi  diletakkan  ibu bapa para gadis tempatan menjadi punca utama mengapa para jejaka Malaysia lambat kahwin . Sesetengahnya pula memilih untuk terus membujang. Dikatakan juga bahawa faktor ini menjadi salah satu punca yang menyebabkan para jejaka beralih kepada gadis seberang ( Indonesia, Thailand, Rusia  dan sebagainya). Betul keContinue Reading