SL1M adalah ringkasan bagi Skim Latihan 1 Malaysia yang diwujudkan oleh kerajaan dengan sasaran kepada para graduan lepasan universiti. Umum semua maklum bahawa persaingan antara graduan universiti untuk mendapatkan pekerjaan adalah sangat sengitContinue Reading